نقیضه جات فودبلاگرها
دائم النشخوار

فموضوع: آفتی به نام فودبلاگرها
(فودبلاگرها افرادی هستند که در صفحه شخصی اینستاگرام، تبلیغات را برای غذا هایی که سفارش می دهند انجام می دهند. آن ها معمولاً از کیفیت غذا و طعم غذا برای فالوور هایشان صحبت می کنند تا افراد را بتوانند جذب رستوران و هتل مورد نظرشان کنند. )

بود که بار دگر بشنوم صدای تو را ؟
و باز تست کنم یک کمی غذای تو را ؟

چنان تو در شکمم جا گرفته ای ای جان
که هیچکس نتواند گرفت جای تو را

فرشته پناهی و هوشنگ ابتهاج

 

ما از تو به جز لایک نداریم تمنا
پیتزا به کسی ده که محبت نچشیده

مهدی پیرهادی و سعدی

هرگز نمیرد آن که چشیده است مال مفت!
ثبت است در اینستا گرام فیلم های او

فرشته پناهی و حافظ

 

گفت اندر قصر، کس را ره نبود
تا چپاند در دهانش فست فود

زهرا محبی ومولانا

 

تیغ تیزی گر به دستت داد چرخ روزگار
هرکجا دیدی غذا زودی ببر، نشخوار کن

فرشته پناهی و سعدی

 

چون عاقبت کار جهان نیستی است
تا خرخره بایست غذا تست کنیم

فرشته پناهی و خیام

ثبت ديدگاه