راه راه ۱۰۵

۹۸۱۰۰۵

 

 

 

راه راه: صد و پنجمین شماره ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، در تاریخ پنجشنبه ۵ دی ۱۳۹۸، منتشر شد. 
آنچه در این شماره می خوانید:

⭕ با دوفازش موافقت می شود
⭕ نیازمندی انتخاباتی
⭕ بوس به زاهدان رسید!
⭕ کاریکلماتور
⭕ و… کاریکاتورها و استریپ های جذاب و دیدنی

ثبت ديدگاه