راه راه ۱۰۶

راه راه: صد و ششمین شماره ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، در تاریخ پنجشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۸، منتشر شد. 
آنچه در این شماره می خوانید:

⭕ نه صدا و نه سیما جانم فدای ریال عربستان
⭕ بانوی رضا خان
⭕ دوبیتی
⭕ فرهنگ سازی شعری، شعرسرایی فرهنگی
⭕ و… کاریکاتورها و استریپ های جذاب و دیدنی

ثبت ديدگاه