راه راه ۱۰۹

راه راه: صد و نهمین شماره ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، در تاریخ پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸، منتشر شد. 
آنچه در این شماره می خوانید:

⭕ بخوره زمین هوا میریم
⭕ بی بی سیم
⭕ دوبیتی
⭕ بلدیه
⭕ و… کاریکاتورها و استریپ های جذاب و دیدنی

ثبت ديدگاه