راه راه ۱۱۵

راه راه: صد و پنجمین شماره ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، در تاریخ پنجشنبه ۲۲ اسفندماه  ۱۳۹۸، منتشر شد. 
آنچه در این شماره می خوانید:

⭕ کوچ قاچاقی آریایی ها به شمال
⭕ شادی با سوزن
⭕ تنها در خانه
⭕ سوسمار و شب پره
⭕ و… کاریکاتورها و استریپ های جذاب و دیدنی

ثبت ديدگاه