راه راه ۱۱۸

راه راه: صد و هجدهمین شماره ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، در تاریخ پنجشنبه ۱۱ ازدیبهشت ماه ۱۳۹۹ منتشر شد. 
آنچه در این شماره می خوانید:

⭕ پزشکان بدون مغز
⭕ دمپایی ابری در فضا
⭕ جای عملیات

⭕موشک سسی
⭕ مرد آن بود که …
⭕ و… کاریکاتورها و استریپ های جذاب و دیدنی

ثبت ديدگاه