راه راه ۱۲۱

 

راه راه: صد و بیست و یکمین شماره ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، در تاریخ پنجشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۹ منتشر شد.
آنچه در این شماره می خوانید:

⭕ نفتی نشی!
⭕ نفتکش، آرنولد، انفجار
⭕ هیچم قبول نیست

⭕پاچه ات را باز بگذار!
⭕ ضربه مغزی یا کرونا
⭕ و… کاریکاتورها و استریپ های جذاب و دیدنی

ثبت ديدگاه