راه راه ۱۲۳

 

راه راه: صد و بیست و سومین شماره ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، در تاریخ پنجشنبه پنجم تیر ۱۳۹۹ منتشر شد.
آنچه در این شماره می خوانید:

⭕ ما هم که خراب رفیق
⭕ هرگز رهایم نکن
⭕ درحال سقوط

⭕خاطرات یک مذاکراتچی
⭕ رفاقت تا پای طناب دار

⭕ آهای خونه دار و ندار!
⭕ و… کاریکاتورها و استریپ های جذاب و دیدنی

ثبت ديدگاه