راه راه ۱۲۴

راه راه: صد و بیست و چهارمین شماره ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، در تاریخ پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹ منتشر شد.
آنچه در این شماره می خوانید:

⭕ عرض ادبی
⭕ شهروند جهانگیری
⭕ نیتم از روحانی، رئیسی بود

⭕بر باد داده
⭕ انفجار اشتباهی

⭕ فن مذاکره
⭕ و… کاریکاتورها و استریپ های جذاب و دیدنی

ثبت ديدگاه