راه راه ۱۲۵

 

راه راه: صد و بیست و پنجمین شماره ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، در تاریخ پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹ منتشر شد.
آنچه در این شماره می خوانید:

⭕ انشای بی قلت
⭕ تکرار تاریخ
⭕ هول نکن هموطن!

⭕ای خوش آن وقتی که…
⭕ وقتی عقاب زور زد و تخم غاز کرد

⭕ نسل ویلموتس
⭕ و… کاریکاتورها و استریپ های جذاب و دیدنی

ثبت ديدگاه