راه راه ۱۲۶

راه راه: صد و بیست و ششمین شماره ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، در تاریخ پنجشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹ منتشر شد.
آنچه در این شماره می خوانید:

⭕️ امضای وانگ‌یی تضمین نیست!

⭕️ لنگ لعنتی کامبیز

⭕️ هیشکی برجام نمی‌شه

⭕️ آبو بریز اونجا که میسوزه

⭕️ ناک اوت

⭕️ کجا؟
و کاریکاتورها و استریپ‌های جذاب و دیدنی

 

ثبت ديدگاه