راه راه ۱۲۹

راه راه:

صد و بیست و نهمین شماره ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، پنجشنبه ۲۳ مرداد ۹۹ منتشر شد.

آنچه در این شماره میخوانید:

رویای آبان۹۹

نمه نمه اگه رای بیاره

لطفا بشود!

وزیرمان است

کدام ماسک؟

فقط بنشین و به چیزی دست نزن

و کلی دوبیتی و کاریکاتور جذاب دیدنی

 

ثبت ديدگاه