راه راه ۱۳۰

راه راه:

۱۳۰ مین شماره ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، پنجشنبه ۳۰ مرداد منتشر شد.

آنچه در این شماره میخوانید:

دروازه بانی چپکی!

تابستان داغان

غش کردن مکرون به سمت حریری

نقل ها رو بریز اینور

بداهه عقاب صورتی

مرد، مثل بارسلونا

اف اخ است

عادی سازی

و کلی کارتون و دوبیتی های دیدنی و خواندنی.

ثبت ديدگاه