ضمیمه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز
راه راه ۱۳۱

راه راه:

صد و سی و یکمین شماره ضمیمه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، صبح امروز- پنجشنبه ۲۰ شهریور- منتشر شد.

صفحه طنز راه راه

در این شماره از طنز راه راه، به واکاوی سخن رئیس جمهور پرداخته شد.

آقای روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا گفته بودند: «ما در این #هفت_ماه #فهمیدیم باید #روی_پای_خود بایستیم و #همه_امور را باید #خودمان انجام دهیم»

آنچه در باب این واکاوی سخن رئیس جمهور خواهیم خواند:

✅ تیتر #هفت_سال | بسیار هفت ماه باید

✅ تیتر #فهمیدیم| به فهم بشر

✅ تیتر #روی_پای_خود| یک داستان آموزنده+سوسماز

✅ تیتر #همه_امور| بازم باید غافلگیر بشیم که!

✅ تیتر #خودمان| خوردن با ما

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 

آنچه در ادامه این ضمیمه طنز هفتگی خواهید خواند:

⭕️ ضدنژاد پرستی ممنوع!

⭕️ برپا

⭕️ صبح جمعه ای

⭕️ تست شخصیت شناسی

و کلی دوبیتی و کاریکاتور خواندنی و دیدنی!

ثبت ديدگاه