ضمیمه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز
راه راه ۱۳۲

راه راه:

صد و سی و دومین شماره ضمیمه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، صبح امروز- پنجشنبه ۲۷ شهریور- منتشر شد.

در این شماره از طنز راه راه، به واکاوی صحبت رئیس کل بانک مرکزی پرداخته شد.

عبدالناصر همتی: «علی رغم تمام #سختی_ها ، #مصمم به #کنترل_تورم و دستیابی به #پایداری_بازارها و #تأمین_ارز برای #ملزومات_مردم به عنوان #اولویت_های_اصلی هستیم»

آنچه در باب این واکاوی سخن رئیس کل بانک مرکزی خواهیم خواند:

✅ تیتر #سختی_ها | سخت تر از الماس

✅ تیتر #مصمم| مصمم کبری

✅ تیتر #کنترل_تورم | کنترلش زیر یکی از وزراست

✅ تیتر #پایداری_بازارها | خشم خواجه

✅ تیتر #تأمین_ارز | دقیقا کدام ارز؟

✅ تیتر #ملزومات_مردم | ادابازی با کلمات

✅ تیتر #اولویت_های_اصلی | تو از این دنیا چی می خوای؟

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 

آنچه در ادامه این ضمیمه طنز هفتگی خواهید خواند:

⭕️ دولت گشایش

⭕️ صدای چی بودی تو

⭕️ ارز به محضر

⭕️ یادتان هست؟

و کلی دوبیتی و کاریکاتور خواندنی و دیدنی!

ثبت ديدگاه