ضمیمه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز
راه راه ۱۴۹

صد و چهل و نهمین شماره ضمیمه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، صبح امروز- ۲ بهمن ماه- منتشر شد.

 

در این شماره از طنز راه راه، به موشکافی صحبت های دبیر کل سازمان ملل پرداخته شد. آنتونیو گوترش گفته بود: تا ایران بدهی هایش را ندهد، حق رای دادن در سازمان ملل را ندارد.

آنچه در باب این موشکافی خواهیم خواند:

✅ تیتر #دبیرکل سازمان ملل | حافظه خرماهی / وقتی دبیرکل هم بلد است حرف بزند

✅ تیتر #ایران | میخواهید در ایران چکاره شوید؟

✅ تیتر #بدهی | پیامک دبیرکل سازمان ملل به کشورهای عضو

✅ تیتر #حق | پنیر تبریز در سس موشکی

✅ تیتر #رای دادن | تحریم برای تقلب

✅ تیتر #سازمان ملل | جدول هزینه کرد حق عضویت سازمان ملل

و کلی طنز و دوبیتی و کارتون خوندنی و دیدنی

ثبت ديدگاه