ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز
راه راه ۱۶۰

صد و پنجاه و شصتمین شماره ضمیمه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، صبح امروز-۳۰ اردیبهشت- منتشر شد

 

در این شماره از طنز راه راه به موشکافی صحبت های وزیر دفاع آمریکا پرداخته شد. لوید آستین گفته بود: اسرائیل حق دفاع از خود را دارد.

آنچه در باب این موشکافی خواهیم خواند:

✅ تیتر اسرائیل| نفله

✅ تیتر دفاع | بهترین دفاع

✅ تیتر خود| حافظ، از نظر اعصاب

 

 

ثبت ديدگاه