ضمیمه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز
راه راه ۱۶۱

صد و پنجاه و شصت و یکمین شماره ضمیمه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، صبح امروز- ۶ خرداد- منتشر شد.

 

 

در این شماره از طنز راه راه به موشکافی صحبت های رئیس جمهور پرداخته شد. روحانی: مردم به ما اعتماد دارند چون برق‌ شان قطع نمی‌شود.

آنچه در باب این موشکافی خواهیم خواند:

✅ تیتر #ما | ما چگونه ما شدیم؟

✅ تیتر #اعتماد | درست اعتماد کنید

✅ تیتر #مردم | اعتماد داریم مثل چی

✅ تیتر #برق | برق هایش!

✅ تیتر #قطع_نمیشود | هنوز قطعی ندیدی…

 

 

 

 

 

 

ثبت ديدگاه