راه راه ۱۶۴

راه راه:

صد و شصت و چهارمین شماره ضمیمه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، صبح امروز- ۱۰ تیر- منتشر شد.

 

در این شماره از طنز راه راه به موشکافی کشف بقایای ۲۱۵ کودک در مدرسه کلیسای کاتولیک در کانادا

آنچه در باب این موشکافی خواهیم خواند:

✅ همدردی

✅ نیمه پر گور دسته جمعی

✅ گوشه ای از توحش مدارس ایرانی

✅ سلام بر همه ی خانواده های داغدار

✅ کانادا واقعا که بود؟!

✅ همدردی با شکر اضافه

✅ خواص باورنکردنی کرفس!

 

ثبت ديدگاه