ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز
راه راه ۱۶۵

صد و شصت و پنجمین شماره ضمیمه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، صبح امروز- ۱۷ تیر- منتشر شد.

در این شماره از راه راه به موشکافی صحبت های یک استاد دانشگاه پرداخته شد. زیباکلام گفته بود: کشوری که عصاره صنعت خودروسازی‌اش، پراید و پیکان است چگونه می‌تواند در واکسن کرونا تبدیل به، تولیدکننده‌ی بین‌المللی شود.

آنچه در باب این موشکافی خواهیم خواند:

✅ تیتر زیباکلام | لوسیون گزش/ ذکر زیباکلام

✅ تیتر کشور | کشور پیشرفته چه کشوری است؟

✅ تیتر حودروسازی | مدل مطلوب زیباکلام

✅ تیتر پراید | پراید میشود ولیکن شما نمیتوانید!

✅ تیتر پیکان| پیکان ساز واکسن ساز

✅ تیتر چگونه میتواند| تزریق پیکان به جای واکسن

✅ تیتر واکسن کرونا | واکسن ایرانی جن زده میکند

✅ تیتر تولید کننده بین المللی| بروید دم در خودتان

ثبت ديدگاه