ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز
راه راه ۱۶۶

صد و شصت و ششمین شماره ضمیمه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، صبح امروز- ۲۴ تیر- منتشر شد.

 

در این شماره از راه راه به موشکافی پنتاگون پیرامون این جمله پرداخته ایم: واشنگتن افغانستان را رها نکرده؛ با نگرانی شدید پیشروی‌های طالبان را پیگیری می‌کنیم.

آنچه در باب این موشکافی خواهیم خواند:

✅ تیتر پنتاگون | جلسه سری در پنتاگون/ دلواپسی های پنتاگون

✅ تیتر افغانستان | جانومه، نور دوچشمانومه

✅ تیتر رهانکرده | چندمیگیری رها کنی؟ / آمریکا رها نمی کند

✅ تیتر نگرانی شدید| نگرانتم گلم! / نگران نباش

✅ تیتر پیشروی های طالبان| حرف اضافه

✅ تیتر پیگیری | از اول هم پیگیر بودند

 

 

ثبت ديدگاه