ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز
راه راه ۱۷۹

راه راه:

صد و هفتاد و نهمین شماره ضمیمه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، صبح امروز – ۴ آذر- منتشر شد.

در این شماره از راه راه کشف بقایای اجساد بیش از ۱۰۰ دانش آموز بومی در ایالتی در آمریکا را زیر ذره بین برده ایم. طنزها و دوبیتی های راه راه را از دست ندید!

 

ثبت ديدگاه