ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز
راه راه ۱۸۰

راه راه:

صد و هشتادمین شماره ضمیمه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، صبح امروز – ۱۱ آذر- منتشر شد.

در این شماره از راه راه آلودگی هوای تهران ، را زیر ذره بین برده ایم. طنزها و دوبیتی های راه راه را از دست ندید!

ثبت ديدگاه