ضمیمه هفتگی راه راه در روزنامه وطن امروز
راه راه ۱۸۲

راه راه:

صد و هشتاد و دومین شماره ضمیمه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، صبح امروز – ۲ دی- منتشر شد.

 

در این شماره از راه راه سالگرد تیتر «امضای کری تضمین است» در روزنامه شرق را زیر ذره بین برده ایم. طنزها و دوبیتی های راه راه را از دست ندید!

ثبت ديدگاه