ضمیمه هفتگی راه راه در روزنامه وطن امروز
راه راه ۱۸۳

راه راه:

صد و هشتاد و سومین شماره ضمیمه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، صبح امروز – ۹ دی- منتشر شد.

در این شماره از راه راه گرانی علی الخصوص گرانی فرغون را زیر ذره بین برده ایم. طنزها و دوبیتی های راه راه را از دست ندید!

ثبت ديدگاه