ضمیمه هفتگی راه راه در روزنامه وطن امروز
راه راه ۱۸۴

راه راه:

صد و هشتاد و چهارمین شماره ضمیمه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، صبح امروز – ۲۳ دی- منتشر شد.

در این شماره از راه راه وام ازدواج و شرایط جدید آن را را زیر ذره بین برده ایم. طنزها و دوبیتی های راه راه را از دست ندید!

 

 

ثبت ديدگاه