ضمیمه هفتگی راه راه در روزنامه وطن امروز
راه راه ۱۸۶

راه راه:

صد و هشتاد و ششمین شماره ضمیمه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، صبح امروز –۷ بهمن- منتشر شد.

 

در این شماره از راه راه خودروسازهای داخلی را زیر ذره بین برده ایم. طنزها و دوبیتی های راه راه را از دست ندید!

ثبت ديدگاه