ضمیمه هفتگی راه راه در روزنامه وطن امروز
راه راه ۱۹۴

راه راه:

صد و نود و چهارمین شماره ضمیمه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، صبح امروز –۱۸ فروردین– منتشر شد.

 

در این شماره از راه راه شروع دوباره آموزش حضوری در مدارس و دانشگاه هاو سوژه های روز را زیر ذره بین برده ایم. طنزها و اشعار و کاریکاتورهای راه راه را از دست ندید!

ثبت ديدگاه