راه راه ۲۱۵

دویست و پانزدهمین  شماره ضمیمه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، صبح امروز –۱۹ آبان – منتشر شد.

 

در این شماره از راه راه سخن بایدن را که گفته است ایران را آزاد می کنیم و سوژه های روز را زیر ذره بین برده ایم. طنزها و اشعار و کاریکاتورهای راه راه را از دست ندید!

ثبت ديدگاه