راه راه ۲۱۹

دویست و نوزدهیمن  شماره ضمیمه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، صبح امروز –۲۴ آذر– منتشر شد.

 

در این شماره از راه راه ماجرای کودتای نافرجام آلمان و رفتار متناقض دولت آلمان با براندازان آلمانی و ایرانی و همچنین موضوعات روز را زیر ذره بین برده ایم. طنزها و اشعار و کاریکاتورهای راه راه را از دست ندید!

ثبت ديدگاه
عنوان