راه راه ۲۲۰

دویست و بیستمین شماره ضمیمه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، صبح امروز –ا دی– منتشر شد.

 

در این شماره از راه راه بد عهدی های آمریکا در طول تاریخ و امضای بی اعتبار آنها که نمی تواند تضمین باشد و همچنین موضوعات روز را زیر ذره بین برده ایم. طنزها و اشعار و کاریکاتورهای راه راه را از دست ندید

ثبت ديدگاه




عنوان