راه راه ۲۲۳

دویست و بیست و سومین شماره ضمیمه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، صبح امروز –۲۲ دی– منتشر شد.در این شماره از راه راه توهین بایدن مبنی بر اینکه تمام دنیا لکه روی شلوار جین ما هم نیستند و همچنین موضوعات روز را زیر ذره بین برده ایم. طنزها و اشعار و کاریکاتورهای راه راه را از دست ندید.

 

ثبت ديدگاه
عنوان