راه راه ۴۸

راه راه: چهل و هشتمین شماره ضمیمه چهار صفحه ای طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، در تاریخ چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷، منتشر شد.
آنچه در این شماره می خوانید:

⭕ با قدرت جذب بالا
⭕ ماست باشیم!
⭕ ۴۰۰۱ مین نفر!
⭕ طبل شناسی ۱۴۰۰
⭕ باید شکر بخورد
⭕ پای چشم چپ تون چی شده؟!
⭕ و… کاریکاتورها و استریپ های جذاب و دیدنی

 

ثبت ديدگاه