ضمیمه هفتگی راه راه در روزنامه وطن امروز
راه راه ۱۸۱

راه راه:

صد و هشتاد و یکمین شماره ضمیمه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، صبح امروز – ۱۸ آذر- منتشر شد.

 

در این شماره از راه راه قانون جدید نسخه نویسی پزشکان را زیر ذره بین برده ایم. طنزها و دوبیتی های راه راه را از دست ندید!

ثبت ديدگاه