کاريکاتور
زیرمیزی که شد رو میزی !!!

نائب رییس جامعه پزشکان:تا موقعی که تعرفه ها افزایش پیدا نکند زیر میزی حق مسلم پزشکان است.با توجه به ادله عجیب پزشکان در خصوص حق مسلم‌ زیرمیز بگیری، آیا همه کارکنان اداری چنانچه از حقوق و مزایای خود ناراضی باشند، مجاز به گرفتن رشوه و زیرمیزی هستند!

 

۱۳۹۵۰۳۰۴۱۴۱۱۱۸۸۱۷۷۶۲۵۴۳

ثبت ديدگاه
عنوان