مزایای سیاه‌پوست بودن در آمریکا
سیاهی کیستی؟

در همه جای دنیا و در طول تاریخ انسان را به گونه‌های مختلفی مانند فقیر یا غنی، ضعیف یا قوی، باهوش یا کم‌هوش تقسیم‌بندی کرده‌اند. در کشور آمریکا انسان را بر اساس رنگ پوست به دو گروه سفیدپوست و سیاه‌پوست تقسیم‌بندی می‌کنند. نه اینکه فکر کنید فقط همین دو دسته بودند، نه! یک دسته دیگر به نام سرخ‌پوست هم وجود داشت که برای تبعیت از دو دسته‌ای بودن، آمریکا برخلاف میل باطنی مجبور به حذف فیزیکی ۲۵ میلیون سرخ‌پوست شد.
درحالیکه فقط ۱۲ درصد از کل جمعیت آمریکا را سیاه‌پوستان تشکیل داده‌اند، ۳۱.۹ درصد از کل بازداشت‌های این کشور را شامل می‌شوند که یعنی از هر سه نفر سیاه‌پوست آمریکایی، یک نفر احتمال دارد در طول عمرش نعمت زندان نصیبش شود. جای خواب رایگان، غذای مجانی، شکنجه و کار اجباری رایگان که این تبعیض آشکار علیه سفیدپوستان را نشان می‌دهد.
باراک اوباما، رئیس‌جمهور فعلی آمریکا، در سال ۲۰۱۳ اذعان داشت که «تقریبا تمامی سیاه‌پوستان آمریکا تجربه تلخ برخورد شکاکانه و نامناسب مأموران امنیتی را داشته‌اند» که بندگان خدا مأموران امنیتی تقصیری ندارند؛ نه اینکه سیاهند، در تاریکی شب به دزد و قاچاقچی شبیه می‌شوند.
در موارد خیلی نادری سیاه‌پوستانی که توجهی به برخورد شکاکانه مأموران امنیتی نمی‌کنند و به کار خود ادامه می‌دهند، پلیس‌های زحمتکش مجبور به شلیک می‌شوند، به همین دلیل است که ۹۱ درصد از کسانی که توسط پلیس آمریکا با گلوله کشته می‌شوند، سیاه‌پوست هستند که آمار بسیار کمی است. مأموران محترم با این کار سیاه‌پوستان را از این زندگی پردردسر و نکبت‌بار راحتشان می‌کنند و به جای آنکه پس از شصت هفتاد سال عین خر کار کردن در گوشه‌ای از آسایشگاه سالمندان سکته کنی و بمیری، در آسایش، سریع و بدون درد می‌میری!

ثبت ديدگاه
عنوان