خاطرات لو رفته یکی از نمایندگان مجلس از روز تحلیف

لبخند موگیرینی!

بر روی صندلی‌ام نشسته‌ام و دارم تاب می‌خورم که بانو موگیرینی از در وارد می‌شوند. عطر وجودشان صحنه را پر کرد. لحظه‌ای با هم چشم در چشم شدیم، لبخندی زد و رفت. در دل به خود «ای شیطون!» می‌گویم و قند در دل آب می‌کنم.

نظرات مردمی درباره‌ی فیلم بزن و برقص در دانشگاه امیرکبیر

وقتی همه خوابند…

این کی اتفاق افتاد که من حواسم نبود؟ من که از اول تا آخر مراسم رو بودم. آها، نکنه اون قسمت بعد از مراسم رو میگی؟ اون قسمت به ما ربطی نداره. ما اعلام کردیم مراسم تا ساعت ده و نیم بوده، دیگه بعدش به ما مربوط نیست.

سودجویی از آل

آل ۱

البته عده‌ای سودجو نام آل را به اسم خود اضافه کرده‌اند که در میان دیگر کشورها خوف بیاندازند که پس از مدتی به انحراف رفته و فقط قسمت «زایمان» را از آل‌ها به ارث بردند

فرماندار، خبرنگار و عموم مردم از بیشعوری می‌گویند

اتحادیه بی‌شعوران!

من اولش فکر می‌کردم حداقل اندازه یه ارزن عقل داشته باشم، تا اینکه وقتی از جناب وزیر درباره ایرباس‌های مرجوعی پرسیدم بهم یادآور شدن که «یه جو عقل» هم ندارم

بررسی ارتباط داوری و شورای شهر

داوران بی‌ربط

داورها خوب می‌دانند باید کی غش کنند و چطور غش کنند و اصولش را هم می‌دانند که مثلا اگر به راست غش کنند چه عاقبتی دارد و اگر به چپ چه منفعتی!

عنوان