بررسی ارتباط داوری و شورای شهر
داوران بی‌ربط

راه راه: شاید خبر ثبت نام شش داور در انتخابات شورای شهر در ابتدا عجیب و بی‌ربط به نظر برسد اما با کمی تفکر خواهیم دید این اتفاق زیاد عجیب و بی‌ربط نیست. به همین منظور ما کارایی شورای شهر را برایتان بیان خواهیم کرد:

۱. زاویه مناسب: بالاخره با عکس‌هایی که اول هر مسابقه گرفته میشود، به طور غریزی می‌دانند که چه طور زاویه بدن را تنظیم کنند که عکس جوری به نظر برسد که انگار یهویی گرفته شده است.

۲. غش کردن: داورها خوب می‌دانند باید کی غش کنند و چطور غش کنند و اصولش را هم می‌دانند که مثلا اگر به راست غش کنند چه عاقبتی دارد و اگر به چپ چه منفعتی!

۳. دایو: داوران چه دایوها که ندیده‌اند و چه تمارض‌ها را خنثی نکرده‌اند. در نتیجه هم خود دایو را بلدند و هم اگر کسی خواست دایو کند و زیرآبی برود بهش کارت می‌دهند.

۴. شیر سماور: بندگان خدا از بس در بازی از چپ و راست شیر سماور و اگزوز خاور تحویل گرفتند که برایشان عادی شده و در مقابل فشار و فحش‌های چپ و راست مقاومت می‌کنند.

۵. دقت: داوران دقت میکنند، خیلی دقت می‌کنند. یعنی از اول دقت نمی‌کردند ولی به خاطر همان شیر سماور بالا هی دقت می‌کنند.

۶. سوت: داوران انقدر در بازی‌ها سوت کشیده‌اند که مانند ما در برابر ارقام و حقوق‌های نجومی مغزشان سوت نمی‌کشد و با آرامش خاطر به این امور رسیدگی می‌کنند.

۷. تیم: داوران کار تیمی را خوب بلدند و تا آخر بازی با تیمشان خواهند ماند، برخلاف سیاستمداران که ناهار را در مجمع یک حزب می‌خورند و شام را در مجمع حزب دیگر!

۸. آفساید: اگر برخی جاها برخی از مسئولین در آفساید رفتند، پرچم مبارکشان را در می‌آورند و می‌کنند در آستینشان تا دیگر تکرار نکنند.

۹. جاخالی دادن: یکی از تخصصات داوران جاخالی دادن است که به توپ نخورند. که می‌توانند در شورای شهر جاخالی دهند و اتهام صاف بخورد در پیشانی پشت سریشان.

همانطور که در ابتدا گفتم دیدیم که این خبر زیاد عجیب و بی‌ربط نیست بلکه خیلی زیاد عجیب بی‌ربط است.

ثبت ديدگاه
عنوان