راهکارهای عملیاتی و دقیق
طنز روز | در هنگام رفتن برق چه کنیم؟!

با عنایت به اصل زیربنایی و مهم «تبدیل تهدید به فرصت» بر آنیم تا عطف به قطعی مکرر برق این روزها، در این مرقومه به ارائه‌ی چند راهکار ساده با هدف تبدیل مشقت قطعی به لذت مقطعی بپردازیم، باشد که مقبول افتد.

نخست ذکر مردگان: چون عاقبت همه خاک است و دست‌ رفتگان کوتاه و تمنایشان فراوان، پیش از هرچه پس از قطعی برق یادی از رفتگان مدیران مربوطه نمایید و موجبات خوشی آنان را فراهم. در این باب و به گفته‌ی بزرگان اهل دل احوط آن است به توی قبر کفایت نمایید و فراتر نروید.

دویّم یادآوری دوزخیان: با عنایت به گرمای بی سابقه‌ی هوا، در هنگام قطع برق به این اندیشید که در قیامت اگر روانه‌ی دوزخ شدید چه خواهید کرد بل دل‌هایتان زنده شود. اگر هم حس تدبّر نداشتید به حمام رفته و آب سرد بر خود ریزید. اگر آب نیز قطع بود مورد نخست را در مورد مسئولان آبی به جا آورید باشد که رستگار شوید.

سِیّم سایه بازی: نظر به نبود جعبه‌ی جادو و کمبود قوّه‌ی گوشی، بهتر است استعداد خویش در خلق اشکال سایه‌ای مختلف را بیازمایید و کیفور شوید. مثلاً چهار انگشت بعد از شست را صاف نموده و شست را به هوا دهید. اکنون شما سایه‌ی سگی را خلق کرده اید و با تکان دادن انگشت کوچک به عنوان دهان صدای سگ در بیاورید و لذت وافی و حظ کافی ببرید و کذا و کذا.

چهارم محفل انس با غیبت: قطعی برق و خاموشی Wifi بالاخص در ساعت شب بهترین زمان جهت جمع آمدن خانواده در کنار هم و آشنایی بیشتر با یکدیگر است. بهتر است در این زمان چای دمیده و نشسته و از هم بپرسید که چه می‌کنید (هرچند چای از برون آتش به جان می‌افکند لیک از درون خنک میسازد، منبع: آقام میگه). با عنایت به اطاله‌ی بی برقی می‌توان به سمت محفل انس با غیبت حرکت نموده و کیفور شوید (این اصل میان همسایگان نیز برقرار است).

پنجم ازدیاد ذکر: در هنگام وصل برق صلواتی بفرستید تا فرشته‌ی سمت راست نیز فعالیتی داشته باشد. توجه داشته باشید هرگونه استفاده از بند یک در این زمان اکیداً ممنوع بوده و سبب بلاتکلیفی فرشتگان خواهد شد.

باشد که با عمل در زمره‌ی رستگاران قرار گیرید!

ثبت ديدگاه