واکنش شاعران راه راه به مناظره
مشت و مال نه به روحانی

در مناظرات تمامی کاندیدا ها سعی داشتند از روحانی عبور کنند!!

من نیستم اما دل من پیش شماست
چون بوی تمام کارهایم آنجاست
هرچند سرِ «نخواستن»، اما شکر!
شادم که هنوز هم سر من دعواست!!
✍️ امین شفیعی

تو چه بنموده‌ای در آن دوران
عرصه‌ها را نموده‌ای ویران

هیچ کس گردنت نمی‌گیرد
عجب از عزّتی به این میزان!
از برای ندیدنت دعواست
ای جلال و شکوه بی پایان!!
✍️ محمدباقر منصور سمائی

ای دولت تدبیر! ز تدبیر تو زارند
چاهی و زخاموشی تو چاره ندارند!
مردان سیاست همگی جمع، که شاید
سنگی که توانداخته‌ای چاه، درآرند!!
✍️ الهه جاودانی

هنگام مناظرات در گفت‌وشنود
هر دم سخن از خرابکاری تو بود
یار تو هم انکار تو را پیش گرفت
تا پاک شود گذشته‌ی کود آلود
✍️ محمد صبوریان

ثبت ديدگاه