مناجات طنزیمیه ۲۹| پروردگارا! درختان باغ عمرم بی‌برگ و بار مانده‌اند…

 

🤲 #مناجات_طنزیمیه

پروردگارا! درختان باغ عمرم بی‌برگ و بار مانده‌اند…

نویسنده: سارا رمضانی
گوینده: محمدمهدی رضایی
گرافیک: محمدحسین قدرتی

 

ثبت ديدگاه