شرحی بر مکتب بالشیسم (2)
منشور خوابینچی

راه راه: «لئوناردو خوابینچی» یکی از شاگردان برجسته رابرت بود که از اقدامات مهم او اضافه کردن یک نقطه در پایان جمله آخر جزوه‌ی مبانی این ایدئولوژی بود. او دلیل این موفقیت و اقدام راهگشای خود را تلاش و تفکر فراوان عنوان کرد. خوابینچی از جمله مهمترین و معروف ترین رهبران این مکتب بود که باعث فراگیر شدن تعالیم آن در جوامع گوناگون شد.
مبنای این مکتب بر زندگی اتوبوسی است. در این مکتب انسان طوری زندگی می کند که در اتوبوس تهران مشهد همانگونه ساعت ها را سپری می کند. پس در طول روز بالشی تقریبا سفت را بغل نموده و سر خود را بر بالشی نرم قرار دهید. ترجیحا بالشی نسبتا نرم را نیز میان پاهای خود قرار دهید. آنگاه چشمان خود را بسته، به استخری فکر کنید که پر از بالش های نرم است و شما در حال شنا در آن می باشید. بدین ترتیب روز خود را بالشی کنید.
سعی کنید هر کجا که می روید بالشتان را با خود ببرید. برای مثال اگر دانشجو بودید و در حال جان دادن از گرسنگی بودید و مجبور شدید از تخت بلند شوید، هنگام بیرون رفتن و خرید مواد غذایی بالشتان را با خود ببرید. بسیار مواظب بالش خود باشید به طوری که اگر موبایل شما را به سرقت بردند توجه نکنید، اما نگذارید کسی دست به بالشتان بزند.
همچنین سعی کنید ارتباط عاطفی با بالشتان برقرار کنید. برای اینکار می توانید شب ها برایش لالایی بخوانید و هنگامی که حس کردید خوابیده رویش پتو بکشید و پیشانی آن را بوس کنید. همچنین می توانید در گوش های بالشتان هندزفری گذاشته و یک فیلم در گوشی خود برایش پلی کنید و در همان تخت عاشقانه در کنار هم از فیلم لذت ببرید.
باید بدانید افرادی که پس از هر بار خوابیدن کامل باز احساس خستگی و خواب آلودگی می کنند، دارای استعدادند و ذاتا یک بالشیست هستند. این افراد بعد از پیوستن به بالشیسم می توانند در آینده از بالشیست های حرفه ای شوند.

 

قسمت اول

ثبت ديدگاه