رادیو طنزیم/
منو کاخ سفید یهویی!

موسیقی طنز من و کاخ سفید یهویی اثری از علی نصیر نژاد .

اثر برگزیده دومین جشنواره شعر، موسیقی و سرود ضد استکباری طبس.

ثبت ديدگاهعنوان