تقدیمی به بایدن
نامه جمعی از فعالان سیاسی معتدل

راه راه:

به نام خداوند رنگین‌کمان و سنجاقک و پروانه و اینها

جناب جو بایدن(دامت برجامکم العالی)

ما جمعی از فعالان سیاسی متعادل ایران تصمیم گرفتیم این نامه را برای شما بنویسیم چون هرچی گشتیم کسی مثل خودمان که اهداف انتخاباتی نداشته باشد و بی‌سواد بی‌شناسنامه هم نباشد پیدا نکردیم.

متاسفانه یک عده در ایران نمی‌گذارند تحریم‌های شما به دست باکفایت خودتان لغو شود. نمی‌گذارند معیشت ما را بهبود (یا ارسطو) ببخشید. اینها قدر گوهری چون شما را نمی‌دانند. خودتان که دیده‌اید اینها حتی مذاکره و امتیازدادن هم بلد نیستند، فقط هی عزت ملی را حفظ می‌کنند.

ما دلمان از این جماعت که شما و ترامپ را سروته یک کرباس دانسته و محل سگ زرد (یا شغال) به جفتتان نمی‌گذارند، خون است.

بایدن جان، محض رضای خدا زود این سوگند کوفتی را بخوانید بیایید سرکار دیگر. ما ته گرفتیم.

با تقدیم احترام، موشک، منطقه و سایر امتیازات این مرحله

 

ثبت ديدگاه