فتوکار روز
واقعیه؟!

سفر استانی رئیسی به سیستان بلوچستان / 12

راه راه: عکس های سفر استانی رئیس جمهور به سیستان و بلوچستان را با چاشنی لبخند ببینید!

سفر استانی رئیسی به سیستان بلوچستان / 1 سفر استانی رئیسی به سیستان بلوچستان / 3 سفر استانی رئیسی به سیستان بلوچستان / 4 سفر استانی رئیسی به سیستان بلوچستان / 5 سفر استانی رئیسی به سیستان بلوچستان / 6سفر استانی رئیسی به سیستان بلوچستان / 7

 

نویسندگان: اعظم سادات موسوی، طاهره ابراهیم نژاد، مرضیه قاسمعلی

 

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

۲ Comments

  1. سجاد تاج ۱۴۰۰-۰۶-۱۶ در ۵:۳۶ ب.ظ- پاسخ دادن

    مثل همیشه عالی و بی نظیر
    خدا قوت به همگی

  2. س ۱۴۰۰-۰۶-۱۶ در ۱:۲۲ ب.ظ- پاسخ دادن

    😁

ثبت ديدگاه