پارتی کلفت داشتن

روسیه: تا سال آینده طالبان افغانستان را از لیست گروه‌های تروریستی خط می‌زنیم

ثبت ديدگاه