آیتم طنز
چه پدری داری سمیه

 

راه راه:
مظلومین همیشگی، قسمت ششم

تقدیم به همه والدینی که هیچ نظارت و نقشی توی تربیت بچه‌هاشون ندارن ولی زمین و زمان رو مقصر وضع تربیتی بچه‌شون میدونن

ثبت ديدگاه