مشت و مال
گردن کلفت چون گاو!

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران: مافیای گوشت اجازه کاهش قیمت این کالا را نمی‌دهند!

رفت این مسیر را، پا جای پای گاو
گردن کلفت چون، اندازه‌های گاو
در سطل شیرها، دوشیده جیب را
زاییده گاومان با مافیای گاو

محمد عظامی

چکمه های گاوداران را اگر پا می کنند،
فکر دوشیدن به نفع خویشتن را می کنند
وقت سودش مافیای گوشت مَن مَن می کنند
قیمتش کاهش بیابد زود ما ما می کنند

امیر یزدی

دست‌های شوم پنهان، مافیا
بورس، خودرو، سوخت، درمان، مافیا
شد اخیرا هم عیان از نرخ گوشت
مافیا گاو‌ اند و گاوان مافیا!!!

مهدی امام رضایی

پرسید کسی: گوشت گران گشته چرا؟
یک واژه‌ی مافیا شنیدم تنها
مسئول عزیزی که نشستی در صنف
از گاو بیاموز که می گوید: ما!

مهنا صادقی

چون قیمت تو جا نشود در فاکتور
ما را چه که با چون تو بزرگی دمخور
خوردیم تو را عمری و شد نوبت تو
ما را بخر ای گوشت و حالا تو بخور

طاهره ابراهیم نژاد

در بازی مافیا و دولتمردان
این گاو نهان کرده و آن گاو گران
در حسرت آبگوشت با ترشی و نان
باید به جگر گذاشت حالا دندان

ابوالقاسم سیفی

در ایران مافیا باشد فراوان
ز ارز و سکه تا خار بیابان
ربوده گوشت را اینبار از من
به کام گرگ و نام دامداران

محمدعلی کمالی مقدم

ثبت ديدگاه