طنز صوتی/
یه روز از همین روزا !!

ترانه “یه روز از همین روزا” با صدای علی زکریائی، با ترانه ارزو مرجانی کاور شده بر روی آهنگ مرحوم ناصر عبداللهی

ثبت ديدگاهعنوان