گزارش
یک تنه مقابل اسرائیل

راه راه:

کارلس لاتف کارتونیست برزیلی یک مبارز فعال و بیدار است که هنرش را سلاحی برای مبارزه با سیاست های جهانخوارانه ی صهیونیسم و آمریکا قرارداده و تیر هنرش بارها به جای حساس پیکره ی استبداد جهانی اصابت کرده است او با هنرش همیشه در صحنه حاضر است و این انگیزه ی مبارزه هنر او را کاربردی تر کرده به طوری که در طی حملات اخیر صهیونیست ها و غزه همزمان با موشک باران حماس باران کارتون‌های ضدصهیونیستی اش را بر سر آنها فروریخت. در ادامه به بازنشر چند اثر وی با این موضوع می پردازیم:

ثبت ديدگاه